fbpx

LIFUM BETUR 2020

SKILMÁLAR – ÞÁTTTÖKUSKILYRÐI – GRUNNUPPLÝSINGAR

Sýning
Sýningin er haldin í íþrótta-og sýningarhöllinni Laugardal (ISH)
Framkvæmdaraðili sýningarinnar er Í boði náttúrunnar (IBN)

Rafræn skráning
Við rafræna skráningu samþykkir þú fyrir hönd skráðs fyrirtækis eftirfarandi skilmála sýningarinnar Lifum betur 2020. Skráning er bindandi.

Þátttöku- og skráningargjald sýningarrýmis
Sýnandi samþykkir að greiða uppsett verð samkvæmt rafrænni skráningu.
Grunnverð á mer eftirfarandi:

 • Án sýningarkerfis 27.900 kr. pr. m(steingráar teppaflísar)
 • Með sýningarkerfi 39.900 kr. pr. m(skilrúm, hattur með merkingu og ljós með 2.5m millibili á hatti og steingráar teppaflísar)  
 • Skráningargjald 45.000 kr. á hvern skráðan sýnenda. Innifalið í skráningargjaldi: Skráning og uppsetning á vef og öðru kynningarefni ásamt sölu- og markaðsnámskeiði. Öryggisgæsla, þrif á göngum, almennum rýmum í sýningarsal og anddyri, sorphirða almenns sorps, rafmagnsnotkun (streymið), eldvarnir og þráðlaust internet fyrir greiðslustöðvar sem og sýningarmuni, sem krefjast nettengingar.
 • 10% álag leggst á sýningarrými á horni, sem eru 6 m2 eða minni.
 • Lágmarksstærð á sýningarrými er 4 m2.
 • Verð eru án vsk.

Einnig er innifalið í m2 með og án sýningarkerfis:

 • Sýnendur verða kynntir á vef sýningarinnar, lifumbetur.is og á samfélagsmiðlum.
 • Kynning á vef og samfélagsmiðlum Í boði náttúrunnar.
 • Sýnendur eru listaðir upp í tímaritinu Í boði náttúrunnar (sýningarskrá), sem kemur út samhliða sýningunni.
 • Auka auglýsingar eða kynningar á sérstökum kjörum.
 • Sýnandi nýtur sameiginlegs markaðsátaks sýningarinnar (fyrir, á meðan og eftir sýninguna).
 • Námskeið í sýningarhaldi, sölu og markaðssetningu.
 • Boðsmiðar miðað við fjölda m2  stærð sýningarrýmis (2 miðar pr. m2). Nánari upplýsingar undir aðgöngumiðar með sýningarrýmum.
 • Sýnendur í 16 m2 eða stærra rými fá forgang á fyrirlestrahald og/eða sýnikennslu. 

Aðgöngumiðar með sýningarrými
Hver sýnandi fær tveimur boðsmiðum úthlutað á hvern pantaðan m2.  Miðarnir gilda á alla sýningardagana. Alla boðsmiða þarf að virkja rafrænt og eru þeir skráðir á nafn tengiliðs og fyrirtæki þess sem þiggur þann miða. Boðsmiðum er úthlutað til sýnenda mánuði fyrir sýningu.
Sýnendum gefst kostur á að kaupa aukaboðsmiða á sérkjörum, óski þeir eftir því. Pöntunarform og verð verða send til sýnenda þegar nær dregur.

Pantanir
Tengiliður fær senda staðfestingu í tölvupósti varðandi verð, staðsetningu og lögun sýningarrýmis síns skömmu eftir skráningu. Tengiliður sýnanda þarf að staðfesta móttöku upplýsinganna með því að svara þeim tölvupósti.

Sýnandi þarf að panta allan aukabúnað, internet (fastlínu), rafmagnstengla og aðra fylgihluti, ef hann þarf á slíkri þjónustu að halda. Hann þarf að gera grein fyrir allri rafmagnsþörf fyrir uppsetningu sýningarrýmis síns, til að m.a. sé hægt að tryggja gott aðgengi að rafmagni og streymi þess.

Rafmagnstenglar eru ekki innifaldir í m2 – eða grunnverðum. Sýnandi þarf því að panta tengla, aukalýsingu og annað sérstaklega hjá viðkomandi þjónustuaðila.
Óheimilt er að koma með eigin nettengingar nema að höfðu samráði við framkvæmdaraðila. Óski sýnandi eftir fastlínuneti á sýningarrými skal senda beiðni til verkefnastjóra Laugardalshallarinnar minnst tveimur vikum fyrir opnun sýningar. Laugardalshöllin veitir nánari upplýsingar um verð á fastlínum. 

Við viljum vekja athygli á að grunnlýsing verður til staðar í sýningarsal alla sýningardagana, það þarf því ekki að gera sérstaklega ráð fyrir aukalýsingu, nema þess sé sérstaklega óskað. Sýningarstjóri veitir allar upplýsingar varðandi grunnlýsingu í salnum á meðan sýningu stendur.

Tengiliðir
Við skráningu er mikilvægt að upplýsingar um tengilið/i séu réttar. Ef breytingar verða á tengilið/um er sýnandi ábyrgur fyrir því að tilkynna það til framkvæmdaraðila, sem allra fyrst.
Mikilvægt er að tengiliður sýningarinnar skrái einnig tölvupóstfang þess sem reikningurinn á að berast til, eins og t.d. bókara.

Greiðslufyrirkomulag
Greiðsla fyrir þátttöku er skipt í tvennt, nema um annað sé samið. Við skráningu fær sýnandi sendan reikning með tölvupósti fyrir skráningargjaldi ásamt helming af  mverði. Reikningar eru sendir á tölvupóstfang tengiliðs og á bókara, sem skráð er við pöntun sýningarrýmis. Seinni reikningur er á gjalddaga sjö vikum fyrir sýningu, eða 1. ágúst 2020. Komi til þess að sýningin verði færð til vegna samkomuhafta er nýr eindagi gefinn út, eða 7 vikum fyrir nýja dagsetningu.
Greiðslur eru óendurkræfar.

Vanskil á greiðslum geta leitt til afskipta framkvæmdaraðila og er þeim heimilt að endurúthluta sýningarrými sýnenda, standi hann ekki í skilum.

Ef sýningarrými er deilt niður á fleiri en einn sýnanda, þá er skylt að gefa upp hvaða aðilar það eru við skráningu. Skráningargjald er greitt fyrir hvert skráð fyrirtæki sem kynnt verður sem sýnandi.
Allar óskir um breytingar á pöntun að hálfu sýnanda eru á kostnað hans og getur m.a. leitt til breyttrar staðsetningar á sýningarsvæði. Tilfærsla losar sýnanda ekki undan upphaflegri skráningu. Allar breytingar þarf að gera í samráði við sýningarstjóra.

Samstarfsaðilar & Grænn vinur
Sýningin býður einnig upp á fjölbreytta samstarfssamninga fyrir þau fyrirtæki sem vilja koma að þessum viðburði með öðrum hætti en sýnendur. Það er gert til að fyrirtæki geti sýnt enn frekari stuðning við málefnið og til að fá enn meiri sýnileika samhliða viðburðinum. Sérstakir samningar eru gerðir fyrir þessa samstarfsaðila og falla þeir því ekki sérstaklega undir þessa skilmála. Nánari upplýsingar, liðir og verð er að finna á heimasíðu sýningarinnar og hjá IBN.

Upplýsinga- og skipulagsfundur
Framkvæmdaraðili heldur tvo fundi, upplýsinga- og skipulagsfund.
Upplýsingafundur: Opinn til almennrar kynningar á sýningunni, markmiði hennar og framkvæmd. Haldinn 12. maí.
Skráning á fundinn er auglýst á heimasíðu sýningarinnar og boð sent með tölvupósti.
Skipulagsfundur: Fyrir skráða sýnendur og samstarfsaðila um fyrirkomulag uppsetningar, skipulag á sýningardögum, frágang, kynningarmál ásamt öðrum upplýsingum. Haldinn 8. september.
Boð og skráning á fundinn er auglýst á heimasíðu sýningarinnar og boð sent með tölvupósti til sýnenda og samstarfsaðila. 

Breytingar
Framkvæmdaraðili áskilur sér rétt til breytinga á staðsetningu, stærð og afhendingu sýningarsvæðis, ef þess gerist þörf, þó í fullu samráði við sýnanda. Endurleiga á sýningarrými til þriðja aðila er með öllu óheimil.

Almenn miðasala
Miðasala er á rafrænu formi. Sala aðgöngumiða fer fram á tix.is
Dagpassi til gesta kostar: 2.500 kr.
Helgarpassi til gesta kostar: 3.500 kr.
Frítt er fyrir börn yngri en 14 ára í fylgd með fullorðnum. Vsk. er innifalinn í miðaverði.

Þjónustuaðilar – tengiliðaupplýsingar
Framkvæmdarhaldari áskilur sér rétt til að senda tengiliða upplýsingar skráðra sýnenda til þjónustuaðila sýningarinnar. Það er gert til að auka þjónustu við sýnendur og auðvelda skipulagningu. Allar upplýsingar um þjónustuaðila Lifum betur 2020 verður hægt að nálgast á heimasíðu sýningarinnar undir þjónustuaðilar sýnenda.

Myndefni
Framkvæmdaraðili sýningarinnar áskilar sér rétt til notkunar á öllu myndefni, sem tekið er í tengslum við sýninguna (á fundum, við uppsetningu, á sýningardögum, við frágang og annað tengt sýningunni) hvort heldur sem er til markaðssetningar eða annarrar birtingar, sem gagnast sýningunni á einn eða annan hátt.

Markmið sýningarinnar
Að skapa viðburð sem skipar sér sess sem mikilvægt hreyfiafl í átt að grænni framtíð Íslendinga, sem og að skapa heilbrigt umhverfi þar sem fyrirtæki og einstaklingar geta kynnt sig og sína vöru fyrir öðrum fyrirtækjum á sömu vegferð.

Markaðs- og kynningarefni
Einkunnarorð sýningarinnar eru GRÆNT – HEILBRIGT – SJÁLFBÆRT
Sýningin verður kynnt með myndarlegum hætti í útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum, með PR-herferð og notkun áhrifavalda og á samfélagsmiðlum (Facebook & Instagram). Einnig verður gefið út sýningarrit. Öllum sýnendum gefst kostur á að kynna sig enn frekar hjá Í boði náttúrunnar. IBN hannar og útvegar sýnendum vefborða, sem sýnendur geta nýtt að vild í sínu kynningarefni. Þessa borða verður hægt að nálgast á heimasíðu sýningarinnar undir kynningarefni. Auk þess er innifalið námskeið í markaðssetningu og sölu fyrir sýnendur.

Sýningarsvæðið
Starfsemi fyrirtækja er takmörkuð við svæðið innan sýningarrýmis þeirra. Sýningarrými skal stillt upp þannig að engir sýningarmunir standi á gangvegi og/eða teygi sig út á gangveg og/eða hindri aðgang að næstu sýningarrýmum. Öll hindrun er tafarlaust fjarlægð.

Án sýningarkerfis

 • Þeir sem velja sýningarrými án sýningarkerfa er skylt að stúka af sitt rými með tilliti til næsta sýningarrýmis. Ef rýmið, sem stúkað er af, er hærra en skilrúm sýningarkerfis, 2,50 m eða hærra, en nærliggjandi sýningarrými er sýnanda skylt að sjá til þess að bakið sem snýr að næsta sýningarrými sé snyrtilegur, hvítur sléttur flötur og gæta þess að trufla ekki útlit nærliggjandi sýningarrýmis. Óheimilt er að nýta vegg næsta sýningarrýmis, sem liggur að skilrúmalausu rými.
 • Þeir sem velja að skipta út gólfefni er skylt að hlífa því gólfefni sem fyrir er í salnum og setja plast og/eða mjúkt undirlag undir það, sem þeir koma til með að nota, og setja sjálfir á, sé það annað en teppaflísar, sem fylgja sýningarsvæði. Tilkynna þarf til sýningarstjóra minnst 4 vikum fyrir sýningu sé staðlað gólfefni ekki nýtt.
 • Sýnendur þurfa að tryggja að undirlag undir það gólfefni, sem þeir velja að setja sjálfir á, sé í lagi. Taka þarf tillit til þeirra þungatakmarkana sem sýningarsvæði þeirra gerir ráð fyrir, sjá teikningu sem gefin er út á skipulagsfundi. Setja plast, krossviðarplötur og/eða dokaplötur þar sem við á til að vernda gólfið í sýningarsalnum.
 • Þungi á hlaupabraut má vera að hámarki 600 kg/m2 (dreifð þyngd). Ef mikið álag kemur á lítinn flöt er nauðsynlegt að setja minnst 25 mm krossviðarplötur og/eða dokaplötur til að dreifa þunganum á brautina. Sé það ekki gert er mikil hætta á að burðarvirki hlaupabrautarinnar láti undan þunganum. Bitarnir undir brautinni liggja þvert á hana og skal taka mið af því við útfærslu á styrkingum, sem settar eru ofan á brautina. Allar tilfærslur á þungum hlutum þarf að gera í samráði við húsráðendur og sýningarstjórn.
 • Á sérstaklega styrktu svæði í brautinni (á móts við innkeyrsludyr) er burðarþol hennar 3.500 kg/m2 og leyfilegt hjólaálag, á 100×100 mm flöt, er 1.500 kg. Á þetta svæði skal sýnandi leggja 25 mm krossviðarplötur áður en ekið er út á brautina.
 • Mesta álag frá hjóli eða stökum krafti á flöt, sem er 100×100 mm, er 3.000 kg. Flöturinn samsvarar álagi frá loftfylltu dekki með þrýstingi mest 30 kg/cm². Ef álagsflöturinn er stækkaður í 400×400 mm má auka álagið í 5.000 kg. Óheimilt er með öllu að aka inn í sýningarsal með alla þungavöru og vélar og tæki án fyllsta samráðs við húsráðendur og sýningarhaldara.
 • Sýnanda er skylt að koma því á framfæri við sýningarhaldara minnst 4 vikum fyrir sýningu, séu þeir með þunga eða fyrirferðamikla sýningarmuni í útstillingum sínum. Sýnendur með þyngri og fyrirferðameiri sýningarmuni koma fyrstir inn með útstillingar sínar. Nánari tímasetning verður birt með góðum fyrirvara. Einnig þarf sýnandi að gera ráð fyrir keyrslu yfir hlaupabraut og kynna sér þyngdartakmarkanir sérstaklega. Hver sýnandi þarf að koma með 25 mm krossviðarplötur til að dreifa álagi við keyrslu yfir brautina.
 • Tölvum, sjónvarpsskjám og/eða myndbandsbúnaði þarf að vera komið þannig fyrir að þvaga myndist ekki á göngum og gengið sé vel frá öllum snúrum. Sýnandi þarf að gæta þess að vera innan síns rýmis með sýningarbúnað sinn og gæta þess að hindra hvorki flóttaleiðir né gönguleiðir með sýningarbúnaði sínum. Ef notaðir eru opnir hátalarar má mögnun ekki vera meiri en 12 dB hærri en umhverfishávaði eins og hann mælist í næstu sýningarrýmum.
 • Ekki er leyfilegt að nota blikkandi og/eða sterka lýsingu, sem truflað gæti sjón fólks.
 • Sýningarhaldari áskilur sér rétt til að fjarlægja allan búnað sem sýningarhaldari, Eldvarnareftirlit slökkviliðsins eða ISH telja að geti stafað hætta eða hindrun af.
 • Starfsmannapassar
  Hverju sýningarrými fylgja eftirtaldir starfsmannapassar miðað við stærð þess:

  4 m2 – 10 m2         4 starfsmannapassar
  12 m2 – 20 m2       6 starfsmannapassar
  22 m2 – 30 m2     10 starfsmannapassar
  32 m2 – 40 m2     14 starfsmannapassar
  42 m2 – 98 m2      18 starfsmannapassar

  Senda þarf inn pöntun á starfsmannapössum, af aðaltengilið sýnenda, eigi síðar en 15.ágúst 2020 (nöfn, gsm-númer og netfang). Framkvæmdaraðili kallar eftir þessum upplýsingum og óskar eftir útfyllingu á þar til gerðu eyðublaði. Starfsmannapassar eru afhendir sýnendum á skipulagsfundi 8. september. Sýnanda gefst þess kostur að kaupa, auka starfsmannapassa á 2.500 kr. stk. með virðisauka, óski sýnandi þess. Sé send inn skráning með fleiri starfsmönnum en innifalið er í mfjölda er það tekið sem pöntun á aukapassa fyrir viðkomandi fyrirtæki. Reikningur verður sendur fyrir auka starfsmannapössum strax við pöntun. Öllum starfsmönnum er skylt að bera passa. Engum er hleypt inn í salinn án hans. Ef starfsfólk ber ekki passa hefur það ekki aðgang að sýningarsvæðinu. Sýnanda/aðaltengilið ber að upplýsa starfsfólk sitt um mikilvægi starfsmannapassa sinna. Þeir þjónustuaðilar og eða starfsfólk, sem taka eingöngu þátt í uppsetningu á sýningarrýmum, þurfa ekki að bera starfsmannapassa. Sjá lið um uppsetningarpassa.

 • Það er með öllu óheimilt að lána starfsmannapassa sína og/eða láta þá ganga á milli starfsmanna. Passinn þarf að vera skráður á réttan aðila. Komi mál sem þetta upp er viðkomandi vísað út úr sýningarsalnum.
 • Sýnanda er skylt að manna sýningarrými sitt meðan á sýningu stendur í þágu sinna hagsmuna og almenns öryggis. Ætlast er til þess að starfsfólk sé í sýningarrýmum sínum síðasta lagi 15 mín fyrir opnun á sýningardögum og yfirgefi ekki rými sín fyrr en allir gestir hafa yfirgefið salinn.
 • Við uppsetningu er öllum þjónustuaðilum sem og starfsfólki, sem ekki er skráð á starfsmannapassa, skylt að ganga með uppsetningarpassa þannig að þeir séu vel sýnilegir. Þeim er útdeilt við upphaf uppsetningar á skrifstofu sýningarinnar á 1. hæð í Laugardalshöll. Nánari upplýsingar verða á skipulagsfundi. Beri starfsmaður/þjónustuaðili ekki uppsetningarpassa er viðkomandi vísað út úr sýningarsalnum.
 • Við uppsetningu geta þjónustuaðilar og/eða starfsmenn með engu móti fengið úthlutað uppsetningarpassa án þess að tengiliður sýnanda sé á staðnum til að skrá þá inn til uppsetningar. Mikilvægt er að tengiliður sýnenda sé alltaf til staðar þegar uppsetning hefst og við prufulýsingar og aðrar úttektir.
 • Sýnandi er ábyrgur fyrir því að upplýsa sýningarstjóra um þjónustuaðila sína.
 • Sýnandi ber ábyrgð á að þrífa sitt sýningarrými fyrir sýningu og meðan á sýningu stendur, sem og að losa sorp í þar til gerðar endurvinnslustöðvar. Það á við um uppsetningu sýningarrýmis, á sýningardögum og í frágangi. Nánari upplýsingar á skipulagsfundi. Athugið að sýnandi þarf að sjá til þess að sýningarrými séu ryksuguð / þrifin. Gangvegir og opin svæði sýningarinnar eru eingöngu ræstuð af ISH. Skilji sýnandi eftir sorp eða annað efni/sýningarmuni að sýningu lokinni verður það fjarlægt á kostnað sýnanda.
 • Sýnandi ber að vinna með sýningarhaldara í að endurvinna allan úrgang og skapa ekkert eða sem minnst af óendurvinnanlegu rusli.
 • Sýnanda er ekki leyfilegt að matreiða úr hráefni í sýningarrými. Getur það hvort tveggja verið til óþæginda og skapað eldhættu. Sé sýnandi að kynna matvæli þarf að gera tilsvarandi ráðstafanir. Hafið samband við sýningarstjóra vegna þessa. Sjá einnig klausu um Færanlega matvælastarfsemi.
 • Sýningarmunir, sem geta vakið andúð annarra sýnenda og/eða gesta, eru ekki leyfilegir og áskilur framkvæmdaraðili sér rétt til að fjarlægja þá muni.
 • Starfsmenn á sýningarrýmum skulu vera snyrtilega til fara og forðast að særa blygðunarkennd gesta, sem og annarra sýnenda.
 • Óheimilt er að smíða, saga eða mála leikmyndir eða annað útstillingarefni innandyra. Þurfi sýnandi að leggja lokahönd á sýningarrými sitt við eða eftir komu sína í ISH þarf að gera það í samráði við sýningarstjóra.
 • Sýnanda ber að tryggja að starfsfólk og þjónustuaðilar hans séu vel upplýst um ábyrgð þeirra, öryggisreglur og skyldur, sem og að taka tillit til allra á sýningunni. Sýnanda ber einnig að forðast að verklag sem beitt er og/eða tæki sem hann notar við uppsetningu ógni öryggi eða heilsu annarra.
 • Mikilvægt er að brýna vel fyrir starfsfólki að neyðarútganga ber eingöngu að nota í neyð, og ber að virða það! Það má ekkií neinu tilfelli opna neyðarútganga  meðan á sýningu stendur fyrir vöruflutninga, hleypa starfsfólki inn eða skreppa út. Starfsmannainngangur sýningarinnar er eini inngangurinn sem nýttur er eftir opnun sýningarinnar. Skipulag verður kynnt á skipulagsfundi 8. september.
 • Bannað er að reykja í eða við húsið, sama á við um rafrettur. Heimilt er að víkja gestum eða starfsfólki, sem brjóta þær reglur, út úr húsinu.

Tæki og brunavarnir

 • Sýnendur með tæki og/eða vélar, á sýningarrýmum sínum, eru skyldugir til að tilkynna til sýningarstjóra um fyrirhuguð tæki og vélar, minnst 4 vikum fyrir sýningu. Þess ber að geta að öll tæki og vélar þurfa að vera að lágmarki hálffull af eldsneyti og tryggja ber að olía leki ekki af eða frá þeim. Aftengja þarf einnig rafgeyma. Sýningarrými með vélum og tækjum eru skyldug að vera með þar til gerð slökkvitæki.
 • Sjái sýningarhaldari og/eða húsráðendur tilefni til að óska eftir aukaundirlagi, eins og plasti undir teppi vegna hættu á leka, er sýnandi beðinn um að verða við því. Sé tæki/vél komið fyrir í anddyri hallarinnar þarf að hafa teppaflísar undir teppum sem og að gera ráð fyrir undirlagi í samráði við húsráðendur, sé möguleg hætta á leka.
 • Eldvarnarábyrgð. Sýnendum ber að gæta þess að nota ekki frauðplast, þurrt timbur, euro-pallettur eða nein efni sem ekki eru viðurkennd, t.d. í merkingar o.s.frv. í sýningarrýmum sínum. Sjái Eldvarnareftirlit slökkviliðsins og/eða sýningarstjórn ástæðu til þess að kanna einstaka sýningarrými, og gera athugasemdir, er kostnaðurinn við það alfarið á ábyrgð sýnenda. Sé mikið timbur nýtt í útstillingu sýningarrýmis þarf að hafa samband við sýningarstjóra, minnst fjórum vikum fyrir sýningu. Sjái sýningarhaldari, húsráðendur og/eða Eldvarnareftirlit slökkviliðsins ástæðu til þess að útstillingarefni verði málað með eldvarnarmálningu þarf sýnandi að verða við því.
 • Eldvarnir. Hafa ber í huga að slökkvitæki og/eða neyðarljós getur hafnað á bás sýnenda.
 • Öll sýningarrými, stærri en 16 m², eru skyldug til að vera með sín eigin slökkvitæki á sýningarrýmum sínum.
 • Tengiliður þarf að tryggja það að starfsfólk í sýningarrými sé meðvitað um staðsetningu búnaðarins.
 • Hafi sýnandi hug á því að vera með sýningarbúnað, sem inniheldur gas og/eða vera með gaskút inni í sýningarrými sínu, þarf að hafa samband við sýningarstjóra minnst 4 vikum fyrir sýningu. Gera þarf sérstakar ráðstafanir vegna gasbúnaðar í samráði við sýningarstjóra, ISH og SHS, vegna þessa.

Tryggingar
Framkvæmdaraðili skipuleggur öryggisgæslu á sýningarsvæðinu við uppsetningu sýningar og á frágangsdögum.
Sýnanda ber að tryggja sýningarmuni sína og starfsfólk sitt fyrir tjóni, þjófnaði og skemmdum, sem aðilar á vegum sýnanda gætu valdið, hjá tryggingarfélagi sínu. Sýnandi ber fulla ábyrgð á tjóni sem rekja má til sýningarsvæðis hans, búnaðar og/eða starfsfólks, hvort sem um óhapp er að ræða, vanrækslu af hálfu starfsmanns og/eða önnur mistök af tæknilegum eða mannlegum völdum. Hver sýnandi ber ábyrgð á sínum tryggingum við uppsetningu sýningarrýmis, á sýningardögum og við niðurtekt, s.s. vegna hvers kyns slysa á fólki eða skemmda á eigum inni eða vegna sýningarrýmis viðkomandi og vegna skemmda við flutning á búnaði í eða úr ISH. Framkvæmdaraðili og/eða ISH er heimilt að óska eftir að sýnandi leggi fram tryggingarskírteini, sjái þeir ástæðu til þess. 

Færanleg matvælastarfsemi
Sýnanda ber að tryggja að öll leyfi séu uppfærð og frágengin fyrir sitt sýningarrými ætli hann að kynna og/eða selja matvæli. Þessi leyfi eru alfarið á ábyrgð sýnenda. Sjái framkvæmdaraðili og/eða ISH tilefni til að kalla eftir afriti af þessum leyfum þarf sýnandi að veita þeim afrit af þeim tafarlaust. Séu þessi leyfi ekki til staðar og/eða eitthvað í þeim ákvæðum ábótavant er framkvæmdaraðila, ISH, eða heilbrigðiseftirlitinu heimilt að stöðva starfsemi inni á sýningarrými, sem tengist viðkomandi matvælum.  

Frágangur
Sýnanda er skylt að fjarlægja allan sinn sýningarbúnað og verðmæti strax að sýningu lokinni, eða sunnudaginn 20. september fyrir kl: 22.00. Húsið þarf að vera rýmt að fullu fyrir kl. 22:50 sama dag.
Ef sýnandi rýmir ekki sýningarrými sitt innan tilskilins tímaramma er framkvæmdaraðila heimilt að sekta viðkomandi um allt að 270.000 kr. fyrir hverja klukkustund sem rýmið hefur verið notað, samkvæmt ákvæði frá ISH.
Þeir sýnendur, sem telja sig þurfa umfram tíma vegna uppsetningar og samantektar geta haft samband við sýningarstjóra. Sú beiðni þarf þó að vera komin minnst 4 vikum fyrir sýningu. Reynt verður eftir bestu getu að verða við aukatíma við uppsetningu, sé þess þörf. Kostnaður varðandi aukatíma fellur á sýnanda gegn umsaminni greiðslu. Þeir hlutir sem eru skildir eftir á sýningarsvæði eru alfarið á ábyrgð sýnanda en EKKI framkvæmdaraðila eða ISH. Einnig ber sýnandi ábyrgð á að uppfylla viðeigandi reglugerðir, tilskipanir og skyldur, sem yfirvöld hafa sett í tengslum við eldvarnir, öryggis- og heilbrigðismál. Sama á við um þær reglur sem framkvæmdaraðili sýningarinnar og rekstraraðili/eigandi sýningarhúsnæðisins hafa sett.

Fyrirvarar
Sýningarhaldari áskilur sér rétt til að breyta, bæta við eða laga þátttökuskilyrði og reglur sýningarinnar án frekari fyrirvara vegna:

 1. Stríðs, óeirða, uppþots, verkfallsaðgerða eða sambærilegra aðgerða;
 2. jarðskjálfta og annarra náttúruhamfara;
 3. hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. vegna sýkla og veira.

Slíkar breytingar eru ekki grundvöllur til að losna undan pöntun og/eða samningi sem gerður hefur verið.
Ef ófyrirsjáanlegar og óviðráðanlegar ytri aðstæður (Force Major) koma í veg fyrir að aðilar geti uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, falla þær niður á meðan slíkt ástand varir.

Sýnandi ber að gera athugasemdir fyrir undirritun og staðfestingu pöntunar teljist upplýsingar vera ófullnægjandi og/eða villandi

Framkvæmdaraðili sýningarinnar Lifum betur 2020 er Í boði náttúrunnar ehf. kt. 490114-0250, sími 861 5588, Elliðarvatn, 110 Reykjavík

Stefna sýningarinnar
Að bjóða upp á allt fyrir grænan og heilbrigðan
 lífsstíl á sorp- og kolefnislausum viðburði.

GRÆNT – HEILBRIGT – SJÁLFBÆRT