Sýning
Sýningin er haldin í Hörpunni (H)
Framkvæmdaraðili sýningarinnar er Í boði náttúrunnar (IBN)

Rafræn skráning
Við rafræna skráningu samþykkir þú fyrir hönd skráðs fyrirtækis eftirfarandi skilmála
sýningarinnar Lifum betur 2022. Skráning er bindandi.

Þátttöku- og skráningargjald sýningarrýmis
Sýnandi samþykkir að greiða uppsett verð samkvæmt rafrænni skráningu.
Grunnverð á m 2 er eftirfarandi:

 • Án sýningarkerfis 27.900 kr. pr. m 2 (gólfpláss)
 • Með sýningarkerfi 39.900 kr. pr. m 2 (innifalið: skilrúm, hattur með merkingu og ljós með 2.5m millibili á hatti)
 • Skráningargjald kr. 45.000 kr. á hvern skráðan sýnanda.
  Innifalið í skráningargjaldi: Skráning og uppsetning á vef og öðru kynningarefni,
  öryggisgæsla, þrif á göngum, almennum rýmum í sýningarsal og anddyri, sorphirða,
  rafmagnsnotkun (streymið, ekki tenglar), eldvarnir og þráðlaust Internet fyrir
  greiðslustöðvar sem og sýningarmuni, sem krefjast nettengingar.
 • 10% álag leggst á sýningarrými á horni, sem eru 7 m 2 eða minni.
 • Lágmarksstærð á sýningarrými er 4 m 2 .
 • Verð eru án vsk.

Einnig er innifalið í fermetraverði (með og án sýningarkerfis):

 • Sýnendur verða kynntir á vef sýningarinnar, lifumbetur.is og á samfélagsmiðlum.
 • Kynning á vef- og samfélagsmiðlum Í boði náttúrunnar.
 • Sýnendur eru listaðir upp í sýningarskrá, sem kemur út samhliða sýningunni.
 • Auka auglýsingar eða kynningar á sérstökum kjörum.
 • Sýnandi nýtur sameiginlegs markaðsátaks sýningarinnar (fyrir, á meðan og eftir sýninguna).
 • Námskeið í sýningarhaldi, sölu og markaðssetningu.
 • Boðsmiðar miðað við m 2 stærð sýningarrýmis (2 miðar pr. m 2 ). Nánari upplýsingar undir aðgöngumiðar með sýningarrýmum.
 • Sýnendur í 20 m 2 eða stærra rými fá forgang á fyrirlestrahald og/eða sýnikennslu.

Aðgöngumiðar með sýningarrými.
Hver sýnandi fær tveimur boðsmiðum úthlutað á hvern pantaðan m 2. Miðarnir gilda á alla sýningardagana. Alla boðsmiða þarf að virkja rafrænt og eru þeir skráðir á nafn tengiliðs og fyrirtæki þess sem þiggur þann miða. Boðsmiðum er úthlutað til sýnenda mánuði fyrir sýningu.
Sýnendum gefst kostur á að kaupa aukaboðsmiða á sérkjörum, óski þeir eftir því.
Pöntunarform og verð verða send til sýnenda þegar nær dregur sýningu.

Pantanir
Tengiliður fær senda staðfestingu í tölvupósti varðandi verð, staðsetningu og lögun sýningarrýmis síns skömmu eftir skráningu. Tengiliður sýnanda þarf að staðfesta móttöku upplýsinganna með því að svara þeim tölvupósti.
Ef sýnandi þarf á aukabúðanaði að halda, eins og Interneti (fastlínu), rafmagnstenglum eða fylgihlutum eins og borðum, stólum og skiltum, þá þarf hann að panta slíkt. Sýnandi þarf að gera grein fyrir allri rafmagnsþörf fyrir uppsetningu sýningarrýmis síns, til að m.a. sé hægt að tryggja gott aðgengi að rafmagni og streymi þess. Rafmagnstenglar eru ekki innifaldir í m 2 verði eða skráningargjaldi. Sýnandi þarf því að panta tengla, aukalýsingu og annað sérstaklega hjá viðeigandi þjónustuaðila.
Óheimilt er að koma með eigin nettengingar nema að höfðu samráði við framkvæmdaraðila.
Óski sýnandi eftir fastlínuneti á sýningarrými skal senda beiðni til framkvæmdaraðila minnst tveimur vikum fyrir opnun sýningar. Framkvæmdaraðili veitir nánari upplýsingar um verð á fastlínum og kemur sýnendum í samband við viðkomandi þjónustuaðila.
Við viljum vekja athygli á að grunnlýsing verður til staðar í sýningarsal alla sýningardagana, það þarf því ekki að gera sérstaklega ráð fyrir aukalýsingu, nema þess sé sérstaklega óskað.
Sýningarstjóri veitir allar upplýsingar varðandi grunnlýsingu í salnum á meðan sýningu stendur.

Tengiliðir
Við skráningu er mikilvægt að upplýsingar um tengilið/i séu réttar. Ef breytingar verða á tengilið/um er sýnandi ábyrgur fyrir því að tilkynna það til framkvæmdaraðila, sem allra fyrst.
Mikilvægt er að tengiliður sýningarinnar skrái einnig tölvupóstfang þess sem reikningurinn á að berast til, eins og t.d. bókara.

Greiðslufyrirkomulag
Greiðsla fyrir þátttöku er skipt í tvennt, nema um annað sé samið. Við skráningu fær sýnandi sendan reikning með tölvupósti fyrir skráningargjaldi ásamt helming af m 2 verði.
Reikningar eru sendir á tölvupóstfang tengiliðs og á bókara, sem skráð er við pöntun sýningarrýmis. Seinni reikningur er á gjalddaga sjö vikum fyrir sýningu, eða 26. ágúst 2022.
Komi til þess að sýningin verði færð til vegna samkomuhafta er nýr eindagi gefinn út, eða 7 vikum fyrir nýja dagsetningu.
Greiðslur eru óendurkræfar.
Vanskil á greiðslum geta leitt til afskipta framkvæmdaraðila og er þeim heimilt að endurúthluta sýningarrými sýnenda, standi hann ekki í skilum. Ógreidd sýningarrými eru ekki afhend sýnendum.

Ef sýningarrými er deilt niður á fleiri en einn sýnanda, þá er skylt að gefa upp hvaða aðilar það eru við skráningu. Skráningargjald er greitt fyrir hvert skráð fyrirtæki sem kynnt verður sem sýnandi. Óski sýnandi eftir því að skrá vörumerki sérstaklega inn sem sýnanda er tekið tillit til þess í samráði við sýningarstjóra.
Allar óskir um breytingar á pöntun af hálfu sýnanda eru á kostnað hans og getur m.a. leitt til breyttrar staðsetningar á sýningarsvæði. Tilfærsla losar sýnanda ekki undan upphaflegri skráningu. Allar breytingar þarf að gera í samráði við sýningarstjóra.

Samstarfsaðilar & Grænn vinur
Sýningin býður einnig upp á fjölbreytta samstarfssamninga fyrir þau fyrirtæki sem vilja koma að þessum viðburði með öðrum hætti en sýnendur. Það er gert til að fyrirtæki geti sýnt enn frekari stuðning við málefnið og til að fá enn meiri sýnileika samhliða viðburðinum. Sérstakir samningar eru gerðir fyrir þessa samstarfsaðila og falla þeir því ekki sérstaklega undir þessa skilmála. Nánari upplýsingar og verð er að finna á heimasíðu sýningarinnar og IBN.

Upplýsinga- og skipulagsfundur
Framkvæmdaraðili heldur tvo fundi, upplýsinga- og skipulagsfund.
Upplýsingafundur: Opinn til almennrar kynningar á sýningunni, markmiði hennar og framkvæmd.
Skráning á fundinn er auglýst á heimasíðu sýningarinnar og boð sent með tölvupósti.
Skipulags- og markaðsfundur: Fyrir skráða sýnendur og samstarfsaðila um fyrirkomulag uppsetningar, skipulag á sýningardögum og endurvinnslu og frágang. Einnig verður farið yfir kynningarmál, markaðssetningu og sölu til að tryggja árangursríka sýningu.
Fundur verður haldin rétt eftir miðjan september 2022. Boð og skráning á fundinn er auglýst á heimasíðu sýningarinnar og boð sent með tölvupósti til sýnenda og samstarfsaðila.

Breytingar
Framkvæmdaraðili áskilur sér rétt til breytinga á staðsetningu, stærð og afhendingu sýningarsvæðis, ef þess gerist þörf, þó í fullu samráði við sýnanda. Endurleiga á sýningarrými til þriðja aðila er með öllu óheimil.

Almenn miðasala
Miðasala er á rafrænu formi og gildir miðinn inn á sýninguna, fyrirlestraveislu og örnámskeið.
Dagpassi til gesta kostar: 3.500 kr.
Helgarpassi til gesta kostar: 5.500 kr.
VIP passi til gesta kostar: 12.500 kr.
Frítt er fyrir börn yngri en 12 ára í fylgd með fullorðnum.
Vsk. er innifalinn í miðaverði.

Þjónustuaðilar – tengiliðaupplýsingar
Framkvæmdaraðili áskilur sér rétt til að senda tengiliðaupplýsingar skráðra sýnenda til þjónustuaðila sýningarinnar. Það er gert til að auka þjónustu við sýnendur og auðvelda skipulagningu. Allar upplýsingar um þjónustuaðila Lifum betur 2022 verður hægt að nálgast á heimasíðu sýningarinnar undir þjónustuaðilar sýnenda.

Myndefni
Framkvæmdaraðili sýningarinnar áskilur sér rétt til notkunar á öllu myndefni, sem tekið er í tengslum við sýninguna (á fundum, við uppsetningu, á sýningardögum, við frágang og annað tengt sýningunni) hvort heldur sem er til markaðssetningar eða annarrar birtingar, sem gagnast sýningunni á einn eða annan hátt.

Markmið sýningarinnar
Að skapa viðburð sem skipar sér sess sem mikilvægt hreyfiafl í átt að grænni og heilbrigðari framtíð Íslendinga, sem og að skapa lifandi umhverfi þar sem fyrirtæki og einstaklingar geta kynnt sig og sína vöru fyrir öðrum fyrirtækjum og einstaklingum á sömu vegferð.

Markaðs- og kynningarefni
Einkunnarorð sýningarinnar eru GRÆNT – HEILBRIGT – SJÁLFBÆRT
Sýningin verður kynnt með myndarlegum hætti í útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum, með PR-herferð og notkun áhrifavalda og á samfélagsmiðlum (Facebook & Instagram). Einnig verður gefið út sýningarrit. Öllum sýnendum gefst kostur á að kynna sig enn frekar hjá Í boði náttúrunnar. IBN hannar og útvegar sýnendum vefborða, sem sýnendur geta nýtt að vild í sínu kynningarefni. Þessa borða verður hægt að nálgast á heimasíðu sýningarinnar undir kynningarefni. Auk þess er innifalið námskeið í markaðssetningu og sölu fyrir sýnendur.

Sýningarsvæðið

 • Starfsemi fyrirtækja er takmörkuð við svæðið innan sýningarrýmis þeirra.
  Sýningarrými skal stillt upp þannig að engir sýningarmunir standi á gangvegi og/eða teygi sig út á gangveg og/eða hindri aðgang að næstu sýningarrýmum. Öll hindrun er tafarlaust fjarlægð.

Án sýningarkerfis

  • Þeir sem velja sýningarrými án sýningarkerfa er skylt að stúka af sitt rými með tilliti til næsta sýningarrýmis. Ef rýmið er stúkað af með einhverju sem er hærra en skilrúm eða sýningarkerfi (2,50 m) nærliggjandi sýningarrýmis er sýnanda skylt að sjá til þess að bakið sem snýr að næsta sýningarrými sé snyrtilegt. Að flöturinn sé hvítur og sléttur og trufli ekki útlit nærliggjandi sýningarrýmis. Óheimilt er að nýta veggi næsta sýningarrýmis.
  • Þeir sem velja að vera með eigið gólfefni er skylt að hlífa því gólfefni sem fyrir er í salnum og setja plast og/eða mjúkt undirlag sé gólfefnið annað en teppi.

Sýnendur þurfa að tryggja að undirlag undir það gólfefni, sem þeir velja að setja sjálfir á, sé í lagi.

 • Sýnanda er skylt að koma því á framfæri við sýningarhaldara minnst 4 vikum fyrir sýningu, séu þeir með þunga eða fyrirferðamikla sýningarmuni í útstillingum sínum. Sýnendur með þyngri og fyrirferðameiri sýningarmuni koma fyrstir inn með útstillingar sínar. Nánari tímasetning verður birt með góðum fyrirvara. Einnig þurfa sýnendur að kynna sér þyngdartakmarkanir Hörpunnar sérstaklega. Hver sýnandi þarf að koma með 25 mm krossviðarplötur til að dreifa álagi við keyrslu sé þess óskað af sýningarstjóra eða húsráðendum.
 • Tölvum, sjónvarpsskjám og/eða myndbandsbúnaði þarf að vera komið þannig fyrir að þvaga myndist ekki á göngum og gengið sé vel frá öllum snúrum. Sýnandi þarf að gæta þess að vera innan síns rýmis með sýningarbúnað sinn og gæta þess að hindra hvorki flóttaleiðir né gönguleiðir með sýningarbúnaði sínum. Ef notaðir eru opnir hátalarar má mögnun ekki vera meiri en 12 dB hærri en umhverfishávaði eins og hann mælist í næstu sýningarrýmum.
 • Ekki er leyfilegt að nota blikkandi og/eða sterka lýsingu, sem truflað gæti sjón fólks.
 • Framkvæmdaraðili áskilur sér rétt til að fjarlægja allan búnað sem Eldvarnareftirlit slökkviliðsins, húsráðendur eða framkvæmdaraðili telja að geti stafað hætta eða hindrun af.

Starfsmannapassar
Hverju sýningarrými fylgja eftirtaldir starfsmannapassar miðað við stærð þess:
4 m 2 – 10 m 2 4 starfsmannapassar
12 m 2 – 20 m 2 6 starfsmannapassar
22 m 2 – 30 m 2 10 starfsmannapassar
32 m 2 – 40 m 2 14 starfsmannapassar
42 m 2 – 98 m 2 18 starfsmannapassar

 • Senda þarf inn pöntun á starfsmannapössum, af aðaltengilið sýnanda, eigi síðar en ágúst 2022 (nöfn, gsm-númer og netfang).
  Framkvæmdaraðili kallar eftir þessum upplýsingum og óskar eftir útfyllingu á þar til gerðu eyðublaði.
  Starfsmannapassar eru afhendir sýnendum á skipulagsfundi. Sýnanda gefst þess kostur
  að kaupa auka starfsmannapassa á 2.500 kr. stk. með virðisauka, óski sýnandi þess. Sé send inn skráning með fleiri starfsmönnum en innifalið er í m 2 fjölda er það tekið sem pöntun á aukapassa fyrir viðkomandi fyrirtæki. Reikningur verður sendur fyrir auka starfsmannapössum strax við pöntun. Öllum starfsmönnum er skylt að bera passa.
  Engum er hleypt inn í salinn án hans. Ef starfsfólk ber ekki passa hefur það ekki aðgang að sýningarsvæðinu. Sýnanda/aðaltengilið ber að upplýsa starfsfólk sitt um mikilvægi starfsmannapassa sinna. Þeir þjónustuaðilar og eða starfsfólk, sem taka eingöngu þátt í uppsetningu á sýningarrýmum, þurfa ekki að bera starfsmannapassa. Sjá lið um uppsetningarpassa.
 • Það er með öllu óheimilt að lána starfsmannapassa sína og/eða láta þá ganga á milli starfsmanna. Passinn þarf að vera skráður á réttan aðila. Komi mál sem þetta upp, er viðkomandi vísað út úr sýningarsalnum.
 • Sýnanda er skylt að manna sýningarrými sitt meðan á sýningu stendur í þágu sinna hagsmuna og almenns öryggis. Ætlast er til þess að starfsfólk sé í sýningarrýmum sínum síðasta lagi 15 mín fyrir opnun á sýningardögum og yfirgefi ekki rými sín fyrr en allir gestir hafa yfirgefið salinn.
 • Við uppsetningu er öllum þjónustuaðilum sem og starfsfólki, sem ekki er skráð á starfsmannapassa, skylt að ganga með uppsetningarpassa þannig að þeir séu vel sýnilegir. Þeim er útdeilt við upphaf uppsetningar á skrifstofu sýningarinnar. Nánari upplýsingar verða á skipulagsfundi. Beri starfsmaður/þjónustuaðili ekki uppsetningarpassa er viðkomandi vísað út úr sýningarsalnum.
 • Við uppsetningu geta þjónustuaðilar og/eða starfsmenn með engu móti fengið úthlutað uppsetningarpassa án þess að tengiliður sýnanda sé á staðnum til að skrá þá inn til uppsetningar. Mikilvægt er að tengiliður sýnenda sé alltaf til staðar þegar uppsetning hefst og við prufulýsingar og aðrar úttektir.
 • Sýnandi er ábyrgur fyrir því að upplýsa sýningarstjóra um þjónustuaðila sína.
 • Sýnandi ber ábyrgð á að þrífa sitt sýningarrými fyrir sýningu og meðan á sýningu stendur, sem og að losa sorp í þar til gerðar endurvinnslustöðvar. Það á við um uppsetningu, á sýningardögum og í frágangi. Nánari upplýsingar á skipulagsfundi.
  Athugið að sýnandi þarf að sjá til þess að sýningarrými séu ryksuguð / þrifin. Gangvegir og opin svæði sýningarinnar eru eingöngu ræstuð af ISH. Skilji sýnandi eftir sorp eða annað efni/sýningarmuni að sýningu lokinni verður það fjarlægt á kostnað sýnanda.
 • Sýnanda ber að vinna með sýningarhaldara í að endurvinna allan úrgang og skapa ekkert eða sem minnst af óendurvinnanlegu rusli.
 • Sýnanda er ekki leyfilegt að matreiða úr hráefni í sýningarrými. Getur það hvort tveggja verið til óþæginda og skapað eldhættu. Sé sýnandi að kynna matvæli þarf að gera tilsvarandi ráðstafanir. Hafið samband við sýningarstjóra vegna þessa. Sjá einnig klausu um Færanlega matvælastarfsemi.
 • Sýningarmunir, sem geta vakið andúð annarra sýnenda og/eða gesta, eru ekki leyfilegir og áskilur framkvæmdaraðili sér rétt til að fjarlægja þá muni.
 • Starfsmenn á sýningarrýmum skulu vera snyrtilega til fara og forðast að særa blygðunarkennd gesta, sem og annarra sýnenda.
 • Óheimilt er að smíða, saga eða mála leikmyndir eða annað útstillingarefni innandyra.
  Þurfi sýnandi að leggja lokahönd á sýningarrými sitt við eða eftir komu sína í Hörpuna
  þarf að gera það í samráði við sýningarstjóra.
 • Sýnanda ber að tryggja að starfsfólk og þjónustuaðilar hans séu vel upplýst um ábyrgð þeirra, öryggisreglur og skyldur, sem og að taka tillit til allra á sýningunni. Sýnanda ber einnig að forðast að verklag sem beitt er og/eða tæki sem hann notar við uppsetningu ógni öryggi eða heilsu annarra.
 • Mikilvægt er að brýna vel fyrir starfsfólki að neyðarútganga ber eingöngu að nota í neyð, og ber að virða það! Það má ekki í neinu tilfelli opna neyðarútganga meðan á sýningu stendur fyrir vöruflutninga, hleypa starfsfólki inn eða skreppa út. Starfsmannainngangur sýningarinnar er eini inngangurinn sem nýttur er eftir opnun sýningarinnar. Skipulag verður kynnt á skipulagsfundi.
 • Bannað er að reykja í eða við húsið, sama á við um rafrettur. Heimilt er að víkja gestum eða starfsfólki, sem brjóta þær reglur, út úr húsinu.

Tæki og brunavarnir

 • Sýnendur með tæki og/eða vélar á sýningarrýmum sínum eru skyldugir til að tilkynna til
  sýningarstjóra um fyrirhuguð tæki og vélar, minnst 4 vikum fyrir sýningu. Þess ber að geta að öll tæki og vélar þurfa að vera að lágmarki hálffull af eldsneyti og tryggja ber að olía
  leki ekki af eða frá þeim. Aftengja þarf einnig rafgeyma. Sýningarrými með vélum og
  tækjum eru skyldug að vera með þar til gerð slökkvitæki.
 • Sjái framkvæmdaraðili og/eða húsráðendur tilefni til að óska eftir aukaundirlagi, eins og plasti undir teppi vegna hættu á leka, er sýnandi beðinn um að verða við því.
 • Eldvarnarábyrgð. Sýnendum ber að gæta þess að nota ekki frauðplast, þurrt timbur,
  euro-pallettur eða nein efni sem ekki eru viðurkennd, t.d. í merkingar o.s.frv. í
  sýningarrýmum sínum. Sjái Eldvarnareftirlit slökkviliðsins og/eða sýningarstjórn ástæðu
  til þess að kanna einstaka sýningarrými, og gera athugasemdir, er kostnaðurinn við það alfarið á ábyrgð sýnanda. Sé mikið timbur nýtt í útstillingu sýningarrýmis þarf að hafa samband við sýningarstjóra, minnst fimm vikum fyrir sýningu. Sjái framkvæmdaraðili,
  húsráðendur og/eða Eldvarnareftirlit slökkviliðsins ástæðu til þess að útstillingarefni verði málað með eldvarnarmálningu þarf sýnandi að verða við því.
 • Eldvarnir. Hafa ber í huga að slökkvitæki og/eða neyðarljós getur hafnað á bás sýnenda.
 • Öll sýningarrými, stærri en 16 m², eru skyldug til að vera með sín eigin slökkvitæki á
  sýningarrýmum sínum.
 • Tengiliður þarf að tryggja það að starfsfólk í sýningarrými sé meðvitað um staðsetningu
  búnaðarins.
 • Hafi sýnandi hug á því að vera með sýningarbúnað, sem inniheldur gas og/eða vera með
  gaskút inni í sýningarrými sínu, þarf að hafa samband við sýningarstjóra minnst 5 vikum
  fyrir sýningu. Gera þarf sérstakar ráðstafanir vegna gasbúnaðar í samráði við
  sýningarstjóra, Hörpuna og Slökkvilið höfuðborgasvæðisins (SHS), vegna þessa.

Tryggingar
Framkvæmdaraðili skipuleggur öryggisgæslu á sýningarsvæðinu við uppsetningu sýningar og á frágangsdögum.
Sýnanda ber að tryggja sýningarmuni sína og starfsfólk sitt fyrir tjóni, þjófnaði og skemmdum, sem aðilar á vegum sýnanda gætu valdið, hjá tryggingarfélagi sínu. Sýnandi ber fulla ábyrgð á tjóni sem rekja má til sýningarsvæðis hans, búnaðar og/eða starfsfólks, hvort< sem um óhapp er að ræða, vanrækslu af hálfu starfsmanns og/eða önnur mistök af tæknilegum eða mannlegum völdum. Hver sýnandi ber ábyrgð á sínum tryggingum við uppsetningu sýningarrýmis, á sýningardögum og við niðurtekt, s.s. vegna hvers kyns slysa á fólki eða skemmda á eigum inni eða vegna sýningarrýmis viðkomandi og vegna skemmda við flutning á búnaði í eða úr Hörpunni. Framkvæmdaraðili og/eða húsráðendur er heimilt að
óska eftir að sýnandi leggi fram tryggingarskírteini, sjái þeir ástæðu til þess.


Færanleg matvælastarfsemi

Sýnanda ber að tryggja að öll leyfi séu uppfærð og frágengin fyrir sitt sýningarrými ætli hann að kynna og/eða selja matvæli. Þessi leyfi eru alfarið á ábyrgð sýnanda. Sjái framkvæmdaraðili og/eða Harpan tilefni til að kalla eftir afriti af þessum leyfum þarf sýnandi að veita þeim afrit af þeim tafarlaust. Séu þessi leyfi ekki til staðar og/eða eitthvað í þeim ákvæðum ábótavant er framkvæmdaraðila, húsráðendum, eða heilbrigðiseftirlitinu heimilt að stöðva starfsemi inni á sýningarrými sem tengist viðkomandi matvælum.

Frágangur
Sýnanda er skylt að fjarlægja allan sinn sýningarbúnað og verðmæti strax að sýningu lokinni, eða sunnudaginn 9. október fyrir kl: 21.00. Húsið þarf að vera rýmt að fullu fyrir kl. 22:50 sama dag.
Ef sýnandi rýmir ekki sýningarrými sitt innan tilskilins tímaramma er framkvæmdaraðila heimilt að sekta viðkomandi um allt að 270.000 kr. fyrir hverja klukkustund sem rýmið hefur verið notað, samkvæmt ákvæði frá Hörpunni.
Þeir sýnendur, sem telja sig þurfa umfram tíma vegna uppsetningar og samantektar geta haft samband við sýningarstjóra. Sú beiðni þarf þó að vera komin minnst 5 vikum fyrir sýningu. Reynt verður eftir bestu getu að verða við aukatíma við uppsetningu, sé þess þörf.
Kostnaður varðandi aukatíma fellur á sýnanda gegn umsaminni greiðslu. Þeir hlutir sem eru skildir eftir á sýningarsvæði eru alfarið á ábyrgð sýnanda en EKKI framkvæmdaraðila eða Hörpunnar. Einnig ber sýnandi ábyrgð á að uppfylla viðeigandi reglugerðir, tilskipanir og skyldur, sem yfirvöld hafa sett í tengslum við eldvarnir, öryggis- og heilbrigðismál. Sama á við um þær reglur sem framkvæmdaraðili sýningarinnar og rekstraraðili/eigandi sýningarhúsnæðisins hafa sett.

Fyrirvarar
Framkvæmdaraðili áskilur sér rétt til að breyta, bæta við eða laga þátttökuskilyrði og reglur sýningarinnar án frekari fyrirvara vegna:
1. Stríðs, óeirða, uppþots, verkfallsaðgerða eða sambærilegra aðgerða;
2. jarðskjálfta og annarra náttúruhamfara;
3. hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. vegna sýkla og veira.
Slíkar breytingar eru ekki grundvöllur til að losna undan pöntun og/eða samningi sem gerður hefur verið.
Ef ófyrirsjáanlegar og óviðráðanlegar ytri aðstæður (Force Major) koma í veg fyrir að aðilar geti uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, falla þær niður á meðan slíkt ástand varir.
Sýnanda ber að gera athugasemdir fyrir undirritun og staðfestingu pöntunar teljist upplýsingar vera ófullnægjandi og/eða villandi.

Framkvæmdaraðili sýningarinnar Lifum betur 2021 er:
Í boði náttúrunnar ehf.
kt. 490114-0250,
sími 861 5588,
Elliðarvatn, 110 Reykjavík

Stefna sýningarinnar
Að bjóða upp á allt fyrir grænan og heilbrigðan
 lífsstíl á sorp- og kolefnislausum viðburði.

GRÆNT – HEILBRIGT – SJÁLFBÆRT